Karakterer og eksamen

På Grenaa Gymnasium får du en standpunktskarakter i alle dine fag to gange om året.

Standpunktskaraktererne giver dig en god anledning til at tale med dine faglærere og evt. studievejlederen om, hvordan det går.

Desuden får du løbende karakterer for dine skriftlige afleveringer.

Du får ikke årskarakterer på HF. Det betyder, at de eneste karakterer, der er på dit eksamensbevis, er dine eksamenskarakterer.

IMG_3576

En elev får hjælp af skolens bibliotikar

Du skal til eksamen i alle fag.

Nogle fag afslutter du i 1. HF, og andre afslutter du i 2. HF. Alt gennemgået stof er eksamensstof – det gælder også for de toårige fag.
For at få huen skal du samlet set bestå. Dvs. at gennemsnittet af dine eksamenskarakterer skal være mindst 02.