Dimission på Grenaa Gymnasium 2019

Den sidste uge af skoleåret er den festligste. Vi glæder os til at se de mange glade ansigter blandt studenter og deres familier.

dimission

Når studenterne springer ud

De sidste eksamensdage mandag d. 24. – 26. juni 2019 byder Grenaa Gymnasium på kaffe og lidt mundgodt i festsalen.

Vi beder vi jer vise hensyn til de elever, der sidder og forbereder deres sidste eksamen i lokaler rundt om på hele gymnasiet.

Derfor henstiller vi venligt, men bestemt, at alle jer, der kommer for at gratulere en nybagt student, respekterer følgende regler:

  • at I tilbringer tiden før og efter huen sættes på i skolens festsal.
  • at maximalt to gæster pr. elev opholder sig i kantinen og dér venter på at studenten kommer ud fra eksamenslokalet.

Dimissionen fredag d. 28. juni 2019 starter kl. 9.30 præcis.

Dimissionsdagen er den festligste dag i den festligste uge. For at den kan forløbe på en god måde, beder vi jer være opmærksomme på følgende:

  • Da pladsen i festsalen er begrænset må hver dimittend kun have to gæster med. I helt særlige tilfælde kan der gøres en undtagelse.
  • Dimittenderne skal møde i kantinen senest kl. 9.00 til fælles fotografering. Her får de også nærmere informationer om dimissionens forløb.
  • Efter fotograferingen går dimittenderne i festsalen og sætter sig på deres pladser. Der er navneskilte på stolene.
  • Umiddelbart efter dimissionen er studenter, gæster og skolens medarbejdere indbudt til en lille sammenkomst i kantinen, hvor der bliver serveret en forfriskning.
  • Det forventes at studenterne er klar til afgang fra skolen ca. kl. 12.
  • Hvis en student bliver forhindret i at møde frem til dimissionen, bedes det venligst meddelt skolens kontor senest onsdag d. 26. juni kl. 14.00. Tlf. 8758 4050