Fællestimer

Noget spændende, vigtigt, lærerigt og måske endda sjovt

Nogle gange om året deltager du i fællestimer, som kan være for hele skolen eller en del af skolen.
Fællestimerne er altid med en person eller en gruppe af personer udefra – det kan være forfattere, musikere, teaterfolk, journalister, forskere… det er kun fantasien, der sætter grænserne.

Der er mødepligt til fællestimerne.

Fællestime på Grenaa Gymnasium med Erkan Özden om falske nyheder

Workshop med Erkan Özden om falske nyheder

Vi har de sidste par år bl.a. haft disse fællestimer:

Falske nyheder m. TV-journalist Erkan Özden

Det glemte kvarter m. Søren Ulrik Thomsen

Den amerikanske valgkamp – foredrag v. David Trads

US Election Event

Per Vers

Psykolog Anders Colding-Jørgensen: Hvordan håndterer vi smartphones og sociale medier i klasselokalet?

Hvad er spændende, vigtigt, lærerigt, sjovt?

Hvis du har en idé til en fællestime, så kontakt Aktivitetsudvalget.