Besøg Grenaa Gymnasium og vores kostskole

Kom til orienteringsmøde når du skal vælge ungdomsuddannelse.

Det er eleverne og lærerne, der skaber den venlige atmosfære på Grenaa Gymnasium og på Grenaa Gymnasiums kostskole. Kom og mød dem.

De næste orienteringsmøder er i november 2018 og januar 2019
Nærmere information følger

Tilmelding ikke nødvendig.

Andre muligheder for at opleve Grenaa Gymnasium og Kostskolen:
• Kom i brobygning hos os
• Måske er Junior Talent noget for dig?
• Ring og aftal tid til en rundvisning