Studieture og ekskursioner

Studieturen bliver en af de store oplevelser i din tid på Grenaa Gymnasium.

På studieturen er du sammen med din klasse og to af dine lærere på en anderledes måde og ser og oplever ting, som Grenaa ikke kan byde på. Studieturen er imidlertid blot en af flere ture, du kommer på:

HF'ere på Karpenhøj

HF’ere på Karpenhøj

1.STX, 1.HF og Pre-IB:
Karpenhøj Friluftscenter. 1½ døgns ophold i forbindelse med introduktionsforløbet.

2.STX:
Ekskursion til København. 3 dage.

3.STX, 2.HF og IB1:
Studie- eller udvekslingstur. 5-10 dages varighed, afhængigt af rejsemål.

Regler
Alle studieture, udvekslingsrejser og ekskursioner er faglige ture med mødepligt til alle programpunkter.
Du skal respektere de regler, lærerne opstiller for indtagelse af alkohol, opførsel mv.

Betaling
Du skal selv betale rejse- og opholdsudgifter på alle ture.

Du har mulighed for at søge økonomisk tilskud fra GG Legatet
Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger.

Støt GG Legatet