Studieture og ekskursioner

Studieture og ekskursioner for elever på Grenaa GymnasiumStudieturen bliver en af de store oplevelser i din tid på Grenaa Gymnasium.

På studieturen er du sammen med din klasse og to af dine lærere på en anderledes måde og ser og oplever ting, som Grenaa ikke kan byde på.

Studieturene 2019 – hvad siger eleverne?

Studieturen er imidlertid blot en af flere ture, du kommer på.

 

Betaling

Skolen kan opkræve betaling fra dig for deltagelse i kortere ekskursioner og for studieturen, der indgår som en del af undervisningen.

Al betaling til ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser foregår via Safeticket

Ekskursioner som koster mere end 80 kr pr dag er frivillige.
Hvis du ikke ønsker at deltage i en ekskursion, har du mødepligt til anden undervisning på skolen.

Skolens bestyrelse har vedtaget et øvre loft for udgifterne til studieture og ekskursioner.

Du har mulighed for at søge økonomisk tilskud fra GG Legatet
Kontakt skolens kontor for yderligere oplysninger.

Støt GG Legatet

Regler på turene

Alle studieture, udvekslingsrejser og ekskursioner er faglige ture med mødepligt til alle programpunkter.
Du skal respektere de regler, lærerne opstiller for indtagelse af alkohol, opførsel mv.

Rejser og ture på STX, HF og IB