Grenaa Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsen er gymnasiets øverste ledelse.

Bestyrelsen fastlægger skolens strategi og mål. Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, der ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse.

Vedtægter

Bestyrelsesmedlemmer 2020 – 2021

Bestyrelsesformand:
Christina Busk, Slotsparken 38, 8410 Rønde – 2897 6999 – busk@etikos.dk

Syd- og Norddjurs Kommune:
Per Søjmark, Hasselbakken 143, 8500 Grenaa – 7136 2005 – persoejmark@hotmail.com

Skolelederkredsen på Djursland:
Jacob Hørlyk, Lyngdalvej 57, 8500 Grenaa – 2173 3569 – jh@norddjurs.dk

Aarhus Universitet:
Næstformand, Anne Marie Kragh Pahuus, Korshøjen 19, 8240 Risskov – 2328 7896 – amp@au.dk

Region Midt:
Niels Erik Iversen, Humlevej 19, 8500 Grenaa – 2496 9649 – niels.iversen@rr.rm.dk

Udpeget af bestyrelsen:
VIA Aarhus
Kim Egeskov, Toftbjerg Bakke 7, 8653 Them – 8755 3047 – kieg@via.dk

Ung Syddjurs
Thomas Stenumgaard Lind, Syrenvej 1, 8500 Grenaa – 6012 3906 thsl@syddjurs.dk

Personale:
Sune Funder Kurdahl, Hasselbakken 6, 8500 Grenaa – 2845 3008 – sk@grenaa-gym.dk
Lise Rugaard, Kaj Munks Vej 19, 8500 Grenaa – 2323 2959 – lr@grenaa-gym.dk

Elever:
Mikkel Fransen, 2.p – 3028 8025 – mikkel.fransen@gmail.com
Anker M. H. Nielsen, 3.mxws – 5237 3090 – anker-1234@outlook.dk

Sekretær:
Helene Bendorff Kristensen, Gustav Wieds Vej 11, 8500 Grenaa – 6115 4032 // 8758 4054 – hbk@grenaa-gym.dk

Referent:
Poul Erik Andersen, Lyngdalvej 24, 8500 Grenaa – 2426 7806 // 8758 4057 – an@grenaa-gym.dk