Grenaa Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsen er gymnasiets øverste ledelse.

Bestyrelsen fastlægger skolens strategi og mål. Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, der ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse.
Vedtægter

Grenaa Gymnasiums bestyrelse

En del af bestyrelsen samlet, august 2016

Bestyrelsesmedlemmer 2017 – 2018

Bestyrelsesformand:
Christina Busk, Slotsparken 38 – 8410 Rønde
2897 6999 – busk@etikos.dk

Syd- og Norddjurs Kommune:
Per Søjmark, Hasselbakken 143 – 8500 Grenaa
7136 2005 – persoejmark@hotmail.com

Skolelederkredsen på Djursland:
Jacob Hørlyk, Lyngdalvej 57 – 8500 Grenaa
2173 3569 – jh@norddjurs.dk

Aarhus Universitet, de videregående uddannelser:
Hans Jørgen Lundager Jensen, Krekærlunds Allé 56 – 8340 Malling
8655 0912 // 2927 1028 – hj@teo.au.dk

Region Midt:
Niels Erik Iversen, Humlevej 19 – 8500 Grenaa
2496 9649 – niels.iversen@rr.rm.dk

Supplerende medlemmer:
Bente Rindsig Pedersen, Skejbygårdsvej 224 – 8240 Risskov
6067 8987 – beri@via.dk

Finn Pedersen, Møllevej 17A, Bønnerup Str. – 8585 Glesborg (næstformand)
2115 0334 – finn.pedersen@ru.rm.dk

Personale:
Jørgen Lolle, Katholmvej 11 – 8500 Grenaa
8632 2287 – jl@grenaa-gym.dk

Lise Rugaard, Kaj Munks Vej 19 – 8500 Grenaa
2323 2959 – lr@grenaa-gym.dk

Elever:
Johanne Færgemand Andersen (3.kb), Østerbrogade 67D – 8500 Grenaa
5118 9539 – bettejohanne@yahoo.dk

Hannah M. V. Mørkøre (2.kb) – Havnevej 46 – 8500 Grenaa
2985 7418 – hannahmorkore@gmail.com

Sekretær:
Helene Bendorff Kristensen, Fuglevænget 84 – 8500 Grenaa
6115 4032 // 8758 4054 – hbk@grenaa-gym.dk

Referent:
Vagn Rohde, Lyngdalvej 80 – 8500 Grenaa
8630 0986 // 8758 4050 – vr@grenaa-gym.dk