Grenaa Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsen er gymnasiets øverste ledelse.

Bestyrelsen fastlægger skolens strategi og mål. Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, der ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse.
Vedtægter

Bestyrelsesmedlemmer 2018 – 2019

Bestyrelsesformand:
Christina Busk, Slotsparken 38 – 8410 Rønde
2897 6999 – busk@etikos.dk

Syd- og Norddjurs Kommune:
Per Søjmark, Hasselbakken 143 – 8500 Grenaa
7136 2005 – persoejmark@hotmail.com

Skolelederkredsen på Djursland:
Jacob Hørlyk, Lyngdalvej 57 – 8500 Grenaa
2173 3569 – jh@norddjurs.dk

Aarhus Universitet:
Anne Marie Kragh Pahuus, Korshøjen 19 – 8240 Risskov
2328 7896 – amp@au.dk

Region Midt:
Niels Erik Iversen, Humlevej 19 – 8500 Grenaa
2496 9649 – niels.iversen@rr.rm.dk

Supplerende medlemmer:
Finn Pedersen, Møllevej 17A, Bønnerup Str. – 8585 Glesborg (næstformand)
2115 0334 – finn.pedersen@ru.rm.dk

Trine Lumbye, Blåhøjtoften 10 – 8260 Viby
5362 6055 – trlu@via.dk

Personale:
Sune Funder Kurdahl, Hasselbakken 6 – 8500 Grenaa
2845 3008 – sk@grenaa-gym.dk

Lise Rugaard, Kaj Munks Vej 19 – 8500 Grenaa
2323 2959 – lr@grenaa-gym.dk

Elever:
Emma S. V. Hougaard, 3.kb – Kvædevej 5 – 8500 Grenaa
6019 2870 – emma.hougaard@hotmail.com

Silje R. Rasmussen, 3.kb – Erantisvej 5 – 8500 Grenaa
2126 4499 – siljeroland99@gmail.com

Sekretær:
Helene Bendorff Kristensen, Fuglevænget 84 – 8500 Grenaa
6115 4032 // 8758 4054 – hbk@grenaa-gym.dk

Referent:
Poul Erik Andersen, Lyngdalvej 24 – 8500 Grenaa
2426 7806 // 8758 4057 – an@grenaa-gym.dk