Grenaa Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsen er gymnasiets øverste ledelse.

Bestyrelsen fastlægger skolens strategi og mål. Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, der ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse.

Vedtægter

Bestyrelsesmedlemmer 2019 – 2020

Bestyrelsesformand:
Christina Busk, Slotsparken 38 – 8410 Rønde 2897 6999 – busk@etikos.dk

Syd- og Norddjurs Kommune:
Per Søjmark, Hasselbakken 143 – 8500 Grenaa 7136 2005 – persoejmark@hotmail.com

Skolelederkredsen på Djursland:
Jacob Hørlyk, Lyngdalvej 57 – 8500 Grenaa 2173 3569 – jh@norddjurs.dk

Aarhus Universitet:
Anne Marie Kragh Pahuus, Korshøjen 19 – 8240 Risskov 2328 7896 – amp@au.dk

Region Midt:
Niels Erik Iversen, Humlevej 19 – 8500 Grenaa 2496 9649 – niels.iversen@rr.rm.dk

Supplerende medlemmer:
Finn Pedersen (næstformand), Marselis Boulevard 30, 12 tv. – 8000 Aarhus C – 2115 0334 – finn.pedersen@ru.rm.dk
Trine Lumbye, Blåhøjtoften 10 – 8260 Viby 5362 6055 – trlu@via.dk

Personale:
Sune Funder Kurdahl, Hasselbakken 6 – 8500 Grenaa 2845 3008 – sk@grenaa-gym.dk
Lise Rugaard, Kaj Munks Vej 19 – 8500 Grenaa 2323 2959 – lr@grenaa-gym.dk

Elever:
Bjarke Svane Enevold, 3.us – 2162 8239 – bsenevold@gmail.com
Katrine Bjørn Henriksen, 3.xw – 5237 5710 – 2000kbh@gmail.com

Sekretær:
Helene Bendorff Kristensen, Fuglevænget 84 – 8500 Grenaa 6115 4032 // 8758 4054 – hbk@grenaa-gym.dk

Referent:
Poul Erik Andersen, Lyngdalvej 24 – 8500 Grenaa 2426 7806 // 8758 4057 – an@grenaa-gym.dk