Biblioteket på Grenaa Gymnasium

Grenaa Gymnasium har et bibliotek og en bibliotekar.

Brug biblioteket i forbindelse med projekter og større skriftlige opgaver.

Find bøger på Grenaa Gymnasiums bibliotek F

ind og bestil bøger på andre biblioteker

Infomedia

EBSCO
Kan kun tilgås fra Grenaa Gymnasium

Gale