Biblioteket på Grenaa Gymnasium

Grenaa Gymnasium har et bibliotek og en bibliotekar.

Brug biblioteket i forbindelse med projekter og større skriftlige opgaver.

Find bøger på Grenaa Gymnasiums bibliotek

Find og bestil bøger på andre biblioteker

Infomedia, Faktalink m.m
Log in med dit personline UniLogin

Gale
Når du er på skolen:
Password: grenaa

Hvis du vil bruge Gale hjemmefra:
Kontakt Hanne Roed og få brugernavn og password