IB Visual Arts at Grenaa Gymnasium
16
apr
2018

Elevers eksamensværker inddraget i undervisningen

IB2 Visual Arts eksamens-udstilling 2018

Hvert år i april er de IB2-elever, som har faget Visual Arts (svarende til faget billedkunst på STX og HF), til eksamen på grundlag af værker, de har lavet, over et selvvalgt tema og i den forbindelse er alle værkerne udstillet i skolens festsal i nogle få dage. I år benyttede lærere i andre fag udstillingen i undervisningen.
Jakob Klausen, som underviser i IB-faget Theory of Knowledge (et videnskabsteoretisk fag) forklarer: ”Jeg lod mine IB1-elever undersøge hvordan kunst kan være en måde at undersøge og repræsentere virkeligheden på. Det er altid dejligt, når der er synergi mellem forskellige skolefag, og når ældre elevers arbejde kan være med til at inspirere yngre elever.”

En af skolens engelsklærere, Maria Dart, inddrog udstillingen både i sin Pre-IB-klasse (Pre-IB svarer til 1.g) og i sin 3.g-klasse. ”Udstillingen er en gylden mulighed for at give eleverne en anderledes opgave. De skulle vælge et af værkerne, beskrive det og forklare, hvad der havde fået dem til at vælge det – om det var fordi de fandt det smukt, mærkeligt, tankevækkende, underholdende eller noget helt femte. De skulle også give et bud på, hvad de troede, kunstnerens intention med værket var,” forklarer Maria Dart.

Maria Dart fortæller videre, at eleverne var meget imponerede over IB2-elevernes evner og over mangfoldigheden. ”Nogle af eleverne bemærkede, at de måske slet ikke ville have fået set udstillingen, hvis de ikke havde fået til opgave at forholde sig til den,” fortæller Maria Dart. ”Det har været forfriskende for mig som lærer at læse opgaverne, og se at de fleste elever valgte et værk, som de på en eller anden måde kunne relatere til. Det viser jo, at kunst kan ramme noget i én og det har eleverne erfaret.