Covid-19

Retningslinjer på Grenaa Gymnasium pr. august 2020

1. Hold afstand på 1 meter, hvis muligt, 2 meter ved sang, råb og lignende.

2. Vask hænder, eller afsprit hænder – grundigt – meget ofte,
og husk ALTID før og efter spisning.

3. Sprit din plads af, når du kommer til den – brug sprit og papir i klasseværelset.

4. Hold dig til din klasse, eller det hold du har undervisning med.

5. Hold pause udendørs – hvis muligt, eller i klassen. Fælles områder som kantine og læsesal må gerne bruges, men hold jer klassevis.

6. Brug en ansigtsmaske, hvis du ikke kan holde afstand – spørg på kontoret eller hos pedellerne, hvis du ikke har et selv.

7. BLIV HJEMME, HVIS DU ER SYG (OGSÅ BARE LIDT SYG)  – book straks en test, hvis du har symptomer og kom ikke i skole igen før din læge har sagt god for det.

8. INFORMÉR skolen med det samme, hvis du er testet positiv  for Covid-19!

9. Medbring høretelefoner, så du kan modtage online undervisning/gruppearbejde, hvis det bliver    nødvendigt!

Venlig hilsen
Helene Bendorff Kristensen, rektor