IB Physics Internal Assesment Grenaa Gymnasium
13
dec
2017

Fejl er godt, for dem lærer man af

Gang i projekt-opgaverne på Grenaa Gymnasium

Alle elever på Grenaa Gymnasium, uanset om de går på STX, HF eller IB, skal flere gange i løbet af deres uddannelse lave projektopgaver. I disse uger op til jul arbejder STX- og HF-elever således med henholdsvis Studieretningsprojektet og den Større Skriftlige Opgave. På IB-uddannelsen er der projektopgaver i alle fag. En projektopgave stiller større krav til elevernes selvstændighed end klasseundervisning sædvanligvis gør, og ofte har eleverne en høj grad af frihed i forhold til hvad projektet skal handle om.

Silas Blatchley Hansen går i på andet år af IB Diploma-uddannelsen. I løbet af efteråret har han i lighed med de andre fysik-elever på sin årgang gennemført det obligatoriske fysik-projekt.

”Jeg undersøgte optisk aktive molekylers effekt på lys,” forklarer han. Da intervieweren ser mystificeret ud, fortsætter han: ”Nogle molekyler er kirale, det vil sige at de får lyset til at dreje sig og det har betydning blandt andet inden for medicinalindustrien og i sukkerindustrien.”

”Det viste sig at være et meget specialiseret felt, for der stod ikke noget om det i fysiklærebøgerne for IB og heller ikke i bøger beregnet til fysikstuderende på universitetet, så jeg måtte forsøge at tygge mig igennem artikler skrevet af højtspecialiserede forskere til andre højtspecialiserede forskere. Det kostede nattesøvnen før dagen, hvor selve laboratorieforsøget skulle laves, ” fortæller Silas. ”Men det var også en god oplevelse. For jeg forstod jo mere og mere efterhånden som jeg lærte fagsproget.”

I faget fysik spiller laboratorieforsøg en helt central rolle. Man kan ikke lave et fysikprojekt uden at have gennemført forsøg og fået data derfra. Silas’ forsøg gik ud på at sende lys igennem en sukkeropløsning og så måle effekten på lyset. ”Det ville have været fedt, hvis jeg havde kunnet lave forsøget med det helt rigtige udstyr, men heldigvis lykkedes det godt nok til at jeg fik brugbare data,” fortæller Silas, der undervejs måtte tænke kreativt. Som det fremgår af billedet er det altid godt at have et par ruller tape i nærheden. ”Da forsøget var gennemført, havde jeg næsten lyst til at gøre det igen, for nu havde jeg jo lært af de fejl, jeg havde begået undervejs,” slutter Silas.

Til sommer bliver Silas student og han overvejer at læse fysik på universitetet. ”Men jeg brænder næsten mere for poesien, ” fortæller Silas. Så det kan også ende med en uddannelse i engelsk litteratur.