Globaldag på Grenaa Gymnasium med fokus på FNs verdensmål UN Sustainability Goals
27
jan
2019

FNs verdensmål på Grenaa Gymnasium

Globaldag på tværs af fag og klasser: Hvad kan vi selv gøre?

På torsdagens formiddagssamling i sidste uge på Grenaa Gymnasium var der præmier i luften. Der havde været afholdt Globaldag fredag d. 18.1 med udgangspunkt i FNs Verdensmål for en bæredygtig global udvikling og 1. g’erne, 2.g’erne, pre-IB’erne og IB1-eleverne havde i grupper sat sammen på tværs af klasser udtænkt og lavet præsentationer af konkrete løsningsforslag på nogle af problemerne. De to bedste fra henholdsvis 1.årgang og 2.årgang fik en præmie.

Globaldag, Grenaa Gymnasium, Globale Gymnasier, FNs verdensmål, UN sustainability goals, Samkørsels-app: fyld bilen op

Julie Emilie Munch, Lea Malthe-Bruun og Freja Sojni Christensen går i 2.g og de fik en præmie for deres idé til at nedbringe den del af deres – og andre elevers – CO2-udslip, som kommer fra transport. ”Udgangspunktet var et spørgeskema, som vi besvarede, og deraf kunne vi se, at transport til og fra skole var den største post i vores personlige CO2-regnskab,” forklarer Julie. ”Hvis alle f.eks. havde mit transportforbrug, ville der blive brugt 2,5 gange jordens ressourcer pr. år. Og der var nogen, der lå meget højere end mig.”

Pigerne fik derfor ideen til en samkørsels-app. ”Meningen er, at hvis man har plads i bilen, så kan man lægge sin rute og kørselstidspunkt ind, og så kan andre melde sig til og komme med,” forklarer Freja. ”Ja, f.eks. hvis man bor i Gjerrild og der ikke længere kører bus på grund af besparelserne,” tilføjer Lea. Lea og Freja kommer selv fra Gjerrild og har selv været afhængige af bussen indtil de fik mulighed for at flytte ind på Grenaa Gymnasiums kostskole. De ved hvor fuld bussen fra Gjerrild er hver morgen. ”Det er alt for tit man ser at der kun er én person i bilerne,” mener Lea. ”Så hvis mange flere nu begynder at køre i bil til skole, så bliver CO2 udslippet jo endnu større. Samkørsel ville kunne hjælpe på det,” siger Julie.

Global kick-off, Grenaa Gymnasium, FNs verdensmål, UN Sustainability goals, Globale Gymnasier,Justér vanerne: køb en stofpose

Vinderne blandt førsteårseleverne var Emma Pej, Nanna Madsen, Laura Stub Møller og Nicklas Madsen. De indledte dagen med at blive introduceret for FNs Verdensmål. Pigerne kendte godt verdensmålene i forvejen fra folke-og efterskole. ”Jeg synes, det er så spændende at arbejde med,” siger Laura. Især plastforureningen og bekymrer hende og de to andre piger i gruppen. ”Tænk hvis vores børn ikke kan bade sikkert på strandene,” siger Nanna. Hun har hørt om strande i andre dele af verden, hvor det er sundhedsskadeligt at bade. ”Eller hvad hvis de skal gå med masker ligesom i Kina,” siger Emma.

Gruppens projekt handlede at begrænse brugen af plastikposer ved at man kunne skulle kunne købe stofposer i supermarkederne. ”Vi udtænkte et print med symbolet på verdensmål nr. 14, som skulle være på poserne,” fortæller Nanna. ”Det er jo dovenskab, når folk køber en plastikpose til to liter mælk,” siger Laura. Nanna nikker. Hun har fritidsarbejde i Fakta. Hun har tit set det.

Global kick-off dag om FNs verdensmål på Grenaa GymnasiumErkendelse: Det er muligt at gøre noget

Både 1. og 2.g-pigerne synes at det er en god idé med globaldage på gymnasiet. ”Mange kender ikke til omfanget af f.eks. plastforurening, ”siger Emma og Laura kommer i tanker om, at der jo er en gruppe i Grenaa der samler affald ind. Det, er der enighed om, er et godt initiativ. ”Kantinen på her på skolen kunne altså også gøre noget – der bliver brugt meget plastik, ”siger Freja fra 2.g. ”Jeg har nævnt det for Helene (skolens rektor, red.), men der er ikke sket noget endnu.” Til sidst i interviewet kommer det fra Laura: ”Det var fedt, at vi så tal på, at man rent faktisk kan gøre noget og at det kan nytte. At der for eksempel er blevet færre fattige på verdensplan.”