Frilæsning er et nyt studieforberedende tiltag på Grenaa Gymnasium
10
feb
2019

Frilæsning på skemaet på Grenaa Gymnasium

Det er studieforberedende at læse skønlitteratur, det øger ens evne til at håndtere modgang og empatien overfor andre mennesker.

Førsteårseleverne i STX, HF og Pre-IB på Grenaa Gymnasium har siden efteråret oplevet, at én gang om ugen bliver der fuldstændig stille i klasselokalet. I 45 minutter siger ingen noget, og man hører ikke engang lyden af fingre der bearbejder tastaturer. Men alle er aktive – de læser nemlig i en bog, de selv har valgt. De fleste har taget en med hjemmefra. Det gælder også læreren. Det må ikke være lektier, det må ikke være tegneserier, og det skal være en fysisk bog af papir, helst skønlitteratur. Man må ikke lukke verden ude med musik i høretelefoner (medmindre man får en dispensation), for det skal være læsningen, man fordyber sig i.

Studieforberedende frilæsning på Grenaa Gymnasium

Jakob Schouborg og Søren William Johannesen

Eleverne har taget godt imod projektet

Der er tale om Grenaa Gymnasiums frilæsnings-projekt, som er inspireret af et lignende tiltag på Rosborg Gymnasium i Vejle. 

”For mig er frilæsning et tiltrængt frirum i en stresset hverdag. Det, at vi selv kan vælge, hvad vi læser gør det kun bedre.” siger Victoria Nielsen fra 1.abk.

For klassekammeraten Anna Brahe er frilæsning en øjenåbner: ”Det var rart at opdage, at det er fedt at læse.” siger hun med et stort smil. Ro og fordybelse er i denne sammenhæng to sider af samme sag, og det er en sidegevinst, som både lærere og elever sætter stor pris på. ”De falder til ro og fokuserer,” siger lærer Jakob Schouborg som netop har læst sammen med 1.abk i en fysiktime. Han bakkes op af eleverne, som mener, at der med frilæsning opstår en ro, som er svær at opnå i andre sammenhænge. ”Det gør resten af dagen bedre,” mener Joachim Sørensen, der også går i 1.abk.

Fællestime på Grenaa Gymnasium om læselyst

Fællestime for førsteårseleverne om, hvad man kan få ud af at læse skønlitteratur

Kan man virkelig blive bedre til fysik ved at læse skønlitteratur?

”Frilæsningen er tid og rum til en fordybelse, som står i kontrast til de unges flimrede og hektiske hverdag,” forklarer dansklærer og studievejleder Søren William Johannesen, som står bag tiltaget på Grenaa Gymnasium. ”Mange unge er ikke vant til at læse længere tekster. De læser stort set kun overskrifter og korte opslag på f.eks. sociale medier.”

”I frilæsningsprojektet handler det om at fordybe sig i en længere tekst,” fortsætter han. ”Det styrker koncentrationsevnen og gør dem samtidig til bedre til både at læse og til selv at formulere sig på skrift. Det er kompetencer, som de skal bruge til at gennemføre en gymnasial uddannelse, såvel som en videregående uddannelser. Frilæsning er med andre ord studieforberedende.”

Både studieforberedelse og forberedelse til livet

Frilæsningsprojektet handler imidlertid også om at blive bedre til at forstå andre og sig selv. ”Når eleverne læser en roman, får de adgang til andre menneskers tanker og følelser. Skønlitteratur er formidling af livserfaringer, og erfaringer man får af at læse litteratur, er ikke ringere end ens personlige erfaringer. Derfor kan det at læse skønlitteratur styrke både elevernes evne til at håndtere modgang og kriser og øge deres evne til at kunne forstå andre mennesker, altså evnen til empati,” slutter Søren William Johannesen.

1.abk i et frilæsningsmodul