Elever fra Grenaa Gymnasium med samfundsfaglig studieretning lavede exit poll kommunalvalg 2017
26
nov
2017

Gymnasieelevers exit poll forudsagde – næsten – valgresultatet i Norddjurs.

Hvem siger at unge ikke gider kommunalpolitik? Det gælder i hvert fald ikke alle unge.

”Det er fedt at være med til det her,” lød det fra Jeppe Winding henad 17-tiden på valgdagen i sidste uge. Jeppe går i 2.g på Grenaa Gymnasium på en samfundsfaglig studieretning. Dagen igennem havde han sammen med sine klassekammerater henvendt sig til vælgere, når de havde stemt, og bedt dem udfylde et spørgeskema. ”Tidligere på dagen var vi i Auning,” fortæller klassekammeraten Sigrid Friis. ”Folk var rigtig søde og ville gerne udfylde spørgeskemaet. Det har været hyggeligt.”

Elever fra Grenaa Gymnasium med samfundsfaglig studieretning lavede exit poll kommunalvalg 2017En tredje klassekammerat, Maja Jacobsen, uddyber: ”Det har været rigtig godt at lave noget fagligt uden for skolen. Jeg har fået mere viden om partierne og en bedre forståelse af hvordan det hele fungerer. Det er rart, for jeg har ikke stemt før.”

Samfundsfagslærer Rune Lauritzen forklarer, at alle valgsteder i Norddjurs Kommune (undtagen Anholt) fik besøg af elever i løbet af dagen og at der i alt blev udfyldt ca. 2400 spørgeskemaer. Dermed var det muligt at komme med et kvalificeret bud på valgets resultat straks efter at valgstederne lukkede.
Men arbejdet med de indsamlede data er langt fra slut. ”Vi har naturligvis spurgt vælgerne, hvad de har stemt, og også om de har stemt personligt og om særlige områder har været vigtige for dem. Derudover har vi også spurgt om deres alder, køn, Grenaa Gymnasiums exit poll Norddjurs kommunalvalg 2017uddannelsesbaggrund. Disse data skal vi nu analysere sammen med eleverne i undervisningen hjemme på skolen,” forklarer Rune Lauritzen.

Du kan sammenligne elevernes forudsigelse med det endelige valgresultat for Norddjurs

En del af eleverne var i løbet af dagen beskæftiget med at skrive artikler og interviewe lokalpolitikere. Se de foreløbige resultaterne af deres anstrengelser på valgdagen Grenaa Gymnasium KV17 på Facebook.

Se flere diagrammer nedenfor.