HF på Grenaa Gymnasium

HF på Grenaa Gymnasium giver dig retning ind i din fremtid.

  • En fuld HF klæder dig på til en videregående uddannelse.
  • Du bliver undervist af engagerede lærere.
  • Du bliver en del af skolens sociale fællesskab.

Hvem vælger HF?

En fuld HF er måske noget for dig, hvis du har lavet noget andet efter folkeskolen, f.eks. arbejdet, været i udlandet eller været i gang med en anden uddannelse. Der er også mange, der vælger HF-uddannelse på Grenaa Gymnasium efter folkeskolen.

Du skal være interesseret i boglig viden, motiveret for at lære nyt og parat til at yde en indsats. Til gengæld er dine lærere og vejledere tæt på dig hele vejen og de fleste lektier laver du på skolen!

En fuld HF på Grenaa Gymnasium varer 2 år.

Muligheden for at lave lektier i skoletiden betyder, at jeg kan være med uden at få dårlig samvittighed.

Thomas, HF

Få overblik over HF

Karakterer og eksamen på HF

Danish Horse College – hold fast i din ridesport mens du tager HF

Hvad lærer du på HF?

 • På Grenaa Gymnasiums toårige HF lærer du at se sammenhængen mellem teori og praksis i fagene
 • Du lærer at løse faglige problemer tværfagligt
 • Du får mulighed for at udvikle din selvstændighed og din evne til at samarbejde med andre

HF på Grenaa Gymnasium er lektieintegreret. Det betyder, at du laver en del af lektierne i skoletiden.
Vi lægger vægt på, at du lærer at lære og på at du får hjælp undervejs.

På Grenaa Gymnasium kan du vælge mellem fem forskellige fagpakker  og en række forskellige valgfag – alt efter dine interesser og uddannelsesønsker.

Projekt- og praktikforløb

Projekt- og praktikforløb på HF-uddannelsen giver dig mulighed for:

 • faglig fordybelse
 • at snuse til en videregående uddannelse eller et job, du kan videreuddanne dig til.

I projekt- og praktikforløb bruger du viden og metoder fra dine fag til at undersøge og udtænke løsninger på reelle problemer.
Der indgår besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Projekt- og praktikforløbene vil klæde dig på til at vælge den videregående uddannelse, som passer bedst til dig.

Dansktime på HF

HF-uddannelsen passer til dig, hvis du:

 • Vil have en videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, tekniker, politibetjent m.v.
 • Vil have klassekammerater med forskellig alder og baggrund
 • Kan lide at lære når teori kobles med praktiske eksempler fra dagligdagen

Hvad kan du blive med en HF-eksamen?

En HF-eksamen fra Grenaa Gymnasium kan bane vejen til mange forskellige uddannelser afhængigt af hvilken fagpakke og hvilke valgfag, du vælger.
Her nævner vi nogle få eksempler:
Pædagog, sygeplejerske, politibetjent, lærer, journalist, biotekniker, advokat, fysioterapeut, IT-tekniker, flyveleder, socialrådgiver.

Overvejer du at bo på Grenaa Gymnasiums kostskole?

Overvejer du STX? – klik her

Overvejer du IB? – klik her

Uddannelsesguiden