27
apr
2018

Innovationsprojekt inspireret af Google på Grenaa Gymnasium

Kan man udvikle cigaretfiltre, der er biologisk nedbrydelige? Eller hvad med en app, som minimerer madspild og køen i kantinen? Er det en fordel af lytte til musik, når man læser lektier?

I løbet af foråret er ideerne, spørgsmålene og løsningsforslagene myldret frem blandt 1.g’erne på Grenaa Gymnasium i et innovationsforløb udtænkt og tilrettelagt af lærere i fagene fysik og samfundsfag.

Eleverne ud på dybt vand

”Vi var inspireret af Google’s 20%-projekt som gik ud på, at medarbejderne fik frie hænder i 20% af deres arbejdstid til at arbejde med hvad de ville. Det eneste krav var, at det skulle have til formål at gavne Google. Det viste sig at kaste mange ideer og løsninger af sig, som nok ellers ikke ville være opstået,” forklarer samfundsfagslærer Rune Lauritzen. ”Så vi lagde timer i en pulje og kastede eleverne ud på dybt vand. De måtte lave lige hvad de ville, så længe deres ideer handlede om at skabe værdi eller dække et behov. Der skulle med andre ord være tale om innovation. Derudover var kriterierne, de ville blive bedømt på, faglig viden, realisérbarhed og formidling.”

Vinder-projektet: Grønnere GG

Pernille Skøtt, 1.xw, udtænkte sammen med klassekammeraterne Freia Madsen og Kathrine Clemmensen vinder-projektet. ”Vores projekt hed Grønnere GG og handlede om at gøre Grenaa Gymnasium til et sted, hvor eleverne er bevidste om affaldssortering. Så konkret har det handlet om at forbedre affaldssorteringen på Grenaa Gymnasium, så det ikke kun er papir og pap, der sorteres men også glas,” fortæller hun. ”Affald er jo et globalt problem og vi har forsøgt at bidrage til en løsning lokalt. Ud over det rent praktiske og økonomiske handler vores løsning også især om information – for det er jo os elever, der skal tage ansvar.”

Især kravet om realisérbarhed har betydet, at eleverne har måttet finde viden og ekspertise hos andre end deres lærere. ”De har ikke kunnet læne sig op af os, men været i kontakt med mange forskellige udenfor gymnasiet – lige fra for eksempel Reno Djurs til en af de lokale cykelforhandlere og Aalborg Zoo,” fortæller Rune Lauritzen. ”Det har handlet om, at få dem til at ”tænke ud af klasselokalet” og dermed ud over de muligheder og begrænsninger, som der er i almindelig klasseundervisning,” forklarer Rune Lauritzen.