21
feb
2017

”Jeg stak hånden ind i mavesækken på en ko!”

Med fysik A og bioteknologi på besøg i forskningens verden.

Tidligere på året var eleverne i 3.x, 3.v og 2.w på ekskursioner til henholdsvis Institut for Fysik og Astronomi i Aarhus og AU Foulum ved Viborg, begge forskningsinstitutter under Aarhus Universitet.
Elever fra Grenaa Gymnasium på AU Foulum

I Foulum handlede det om bioaktive stoffer i forskellige fødevarer, diagnosticering af kræft og foderblandingers betydning for køers metan-udledning.

“Dagen i dag har givet mig indsigt i hvordan en forskers dagligdag kan være. Vi har set på hvordan man eksperimenterer med cellekulturer og hvordan man laver forskellige forsøg på køer,” fortæller Mikkel, 3.v.

“Det var en spændende oplevelse,” supplerer Marie-Louise, 3.v. ”Vi blev både introduceret for mikrobiologi da vi skulle se forskellen mellem en almindelig celle og en kræftcelle. Det var også spændende at se hvordan forsøgskøer lever.”

 

”Eleverne fik mulighed for at stikke hånden ind og mærke hvordan koens første mave arbejdede. Det var grænseoverskridende for nogen og andre måtte bare prøve,” fortæller lærer Tina Trold. ”Forsøgskoen stod bare og spiste videre upåvirket af situationen.”

Fysik A-eleverne i 3.x fik også indblik i forskning i praksis. De blev vist rundt af Thomas Guldager Skov, der er student fra Grenaa Gymnasium, og derefter indviede endnu en tidligere GG-student, Mick Kristensen, der nu er i gang med en forskeruddannelse dem i sit arbejde med ekstremt lave temperaturer, som blandt andet gør det muligt at arbejde med superledende materialer.

”I et kammer på Micks laboratorium er temperaturen nede på 4 nanokelvin, som er 4 milliardedele af en grad over det absolutte nulpunkt på – 273 grader celcius. Det er faktisk et af de koldeste steder i universet,” fortæller lærer Jesper Munk. ”Eleverne var meget begejstrede over besøget i laboratoriet.”