28
sep
2017

Kan man virkelig kan få et tog til at svæve?

Elever fra Grenaa Gymnasium hjalp folkeskoleelever til at få indblik, i hvordan naturvidenskaberne kan bidrage til at løse nogle af de globale problemer, som kommer til at præge den fremtid, de skal være voksne i.

85 elever fra Grenaa Gymnasium deltog d. 26. og 27. september i den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i et stort arrangement på Kattegatcentret. Eleverne var afsted med deres lærere i fysik, bioteknologi, naturgeografi og kemi og havde til opgave at formidle viden til og pirke til interessen for naturvidenskab hos folkeskoleelever.

Fysiklærer Poul Erik Andersen og 3.g-elev Emma Marie Katballe

”Jeg var med i biologi-standen om tirsdagen, hvor vi formidlede viden om bæredygtig fødevareproduktion,” fortæller Emma Marie Katballe, som går i 3.g.

”Vi brugte bæredygtig produktion af bønner som eksempel og udførte mini-eksperimenter. For eksempel et der viser, hvor meget CO2 et bønne-blad optager, og vi havde også en mini-bønnemark med i en plastbakke. Endelig havde vi også lavet plancher hjemmefra, som vi kunne bruge, når nogen stillede uddybende spørgsmål, og det var der heldigvis nogle der gjorde.”

Meningsfuld formidling

”Jeg synes, det gav mening at skulle prøve at omsætte den faglige viden, jeg har, til noget alle kan forstå. Jeg prøvede at tage udgangspunkt i noget, alle kender til fra hverdagen og finde på gode eksempler,” fortæller Emma.
”Det at formidle er på flere måder en god træning for vores elever,” fortæller Poul Erik Andersen, der er fysiklærer på Grenaa Gymnasium. ”Mange af dem vil i deres senere arbejdsliv opleve krav om at formidle fagligt stof, for slet ikke at nævne de mange eksamener, de vil skulle igennem til sommer og i deres videre uddannelse.”

Svævende tog

”De pædagogiske kodeord bag fag-standene var legen og nysgerrigheden,” fortsætter Poul Erik Andersen ”og intentionen var at folkeskoleeleverne skulle have hænderne op af lommen og eksperimentere sig frem. De skulle for eksempel opleve hvordan magneter, der falder gennem et kobberrør, inducerer en strøm og derved skaber et modsatrettet magnetfelt og på den baggrund komme til at forstå, hvordan man rent faktisk kan få tog til at svæve – og det uden brug af fossile brændstoffer. De gør det allerede i Japan.”
Svævende tog i Japan