Karakterer Grenaa Gymnasium
28
jun
2018

Karakterer kan både motivere og demotivere

12 er objektivt set en god karakter, men 4 kan også være en sejr.

”Kære venner og især forældre til eksaminanderne. Sørg for at fejre jeres næres præstationer i eksamenstiden uanset om de får 12 eller mindre. Fx 7 (for den GODE præstation) må også hyldes!” Sådan lød indledningen til et opslag på Facebook for nogle uger siden. Det kom fra Allan Gjersbøl Jørgensen, der underviser i historie og samfundsfag på Grenaa Gymnasium. Opslaget medførte mange positive tilkendegivelser og interviews i både Kristeligt Dagblad og Aftenshowet på DR1. Facebook-opslaget ramte med andre ord ned i en problemstilling, som mange landet over kunne genkende.

Allan Gjersbøl Jørgensen mener, at overvægten af opslag fra glade forældre til elever, der har fået 12 er med til at skabe en unuanceret opfattelse af, hvad der er en god præstation. ”Det er altså ikke et flertal af elever der får 10 eller 12. Masser af gymnasieelever får lavere karakterer og min pointe er, at for mange elever kan 7, 4 eller for den sags skyld bare det at bestå være en sejr, som har krævet hårdt arbejde, og det bør forældre ikke være bange for at udtrykke deres glæde over,” siger Allan Gjersbøl Jørgensen. ”Vi bør lære vores unge mennesker, at et 7-tal kan fortjene ligeså meget anerkendelse som et 10-tal, hvis udgangspunktet var 4.”

Modet til at begå fejl

På Grenaa Gymnasium står Allan Gjersbøl Jørgensen ikke alene med sin holdning. Både kolleger og skolens ledelse deler den. ”Vi har kunnet mærke den tendens, som også kendes på andre gymnasier, til at nogle elever i den daglige undervisning fokuserer for ensidigt på slutresultatet – karakterne – og på hvad klassekammeraterne tænker om dem, hvis det, de siger ikke er perfekt. Men det er jo ved at prøve sig frem og begå fejl, at man bliver dygtigere,” siger rektor Helene Bendorff Kristensen. ”Karakterer kan være motiverende for nogle elever, men tage modet og lysten til at lære fra andre. Uanset hvad er det jo ikke karaktererne i sig selv, man bliver dygtigere af. Derfor har vi på Grenaa Gymnasium besluttet, at STX-eleverne næste år kun vil få de lovbefalede karakterer. Det vil sige standpunktskarakterer i foråret og årskarakterer ved skoleårets slutning for 1. og 2.g’ernes vedkommende, og standpunktskarakterer i efterår og forår samt årskarakterer for 3.g’ernes vedkommende.”

Det betyder ikke, at eleverne ikke løbende vil blive holdt op på, om de gør fremskridt. ”Elevernes præstationer vil løbende blive evalueret, men det vil blive på en måde, hvor vi i højere grad holder den enkelte elev fast på, at de er i en læringsproces – at det handler om at øve sig. ”Hvad er lykkedes for dig i denne stil, og hvad skal du prøve at forbedre i den næste.” Det er jo ikke noget nyt for vores lærere at give den form for feedback. Det gør de stort set alle sammen allerede. Men det er erfaringen fra mange af lærerne, at når der står en karakter og blinker, så ser eleverne kun den og tager ikke de konstruktive kommentarer fra læreren med sig til den næste opgave,” forklarer Helene Bendorff Kristensen.

”Så formålet med at skære ned på antallet af karakterer i løbet af det første år på STX er altså at lære eleverne at fokusere mere på at lære noget i hver enkelt time, og mindre på hvad slutresultatet kan blive. Så er der en god mulighed for, at den enkelte elev bliver så dygtig, som han eller hun kan, med det udgangspunkt og de evner vedkommende har,” siger Helene Bendorff Kristensen.

Helene Bendorff Kristensen fortæller endvidere, at ideen til at mindske antallet af karakterer kommer fra andre gymnasier, hvoraf nogle har kørt forsøg med klasser, der ikke har fået karakterer overhovedet i årets løb. Så langt går man altså ikke på Grenaa Gymnasium.