Grenaa Gymnasium i tal

Karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent, overgang til uddannelse samt fravær

UNI-C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Karaktergennemsnit for HF og STX fordelt på fag Til venstre i skærmbilledet kan du vælge i mellem fagniveau A, B eller C. Klik på “vis rapport” for at få vist det valgte niveau.

Overgang til uddannelse i % På dette skærmbillede kan du vælge, om du vil se tallene for afbrudte eller gennemførte forløb, og kombinere det med studieforløbene STX, HF og IB. Tryk “vis rapport” for at få vist det valgte niveau.

Fuldførelsesprocent for Grenaa Gymnasium Her kan du se procentandelen af elever fra Grenaa Gymnasium, som fuldfører deres uddannelse.

Beskrivelse af nøgletal.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende indholdet af de gymnasiale uddannelser skal rettes til Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling, Afdelingen for gymnasiale uddannelser tlf. 3392 5000 eller på e-mail til gym-gymf@uvm.dk Spørgsmål vedrørende de statistiske oplysninger kan rettes til UNI-C Statistik & Analyse, tlf. 3587 8300 eller på e-mail til uddannelsesstatistik@uni-c.dk