Databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Grenaa Gymnasium er Jakob Spliid. Hans kontaktoplysninger er:

VIA University College
Att: Databeskyttelsesrådgiver Jakob Spliid

Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: +45 8755 1245
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk