Hvad koster det at bo på kostskole?

Priser på Grenaa Gymnasiums kostskole

Den fulde pris for et års ophold på Grenaa Gymnasiums kostskole er for skoleåret 2017/2018 kr. 39.000,- som betales i 10 rater fra august til maj.
Ved indflytning efter 15. februar betales også en rate i juni.

Prisen reguleres hvert år med virkning fra august.

Hvis du er under 18 år, er du muligvis berettiget til et månedligt tilskud. Du skal under alle omstændigheder betale fuld pris fra starten af kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Hvem kan få tilskud?
Du kan muligvis få tilskud, hvis du er:

 • under 18 år og dansk statsborger
  eller
 • under 18 år og opfylder betingelserne for at blive dansk statsborger, når du fylder 18
  eller
 • under 18 år og kommer fra Grønland, Færøerne eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig

Om du kan få tilskud og i givet fald hvor meget afhænger af dine forældres og din egen indkomst

 Sådan beregnes priser for at bo på kostskole

 • Tilskuddet beregnes på grundlag af dine forældres og din indkomst fratrukket 34.900 kr pr. hjemmeboende søskende under 18
  Se oversigt over beregning af kostskolepriser 2017-2018 her
 • Hvis forældrene er skilt, er det kun indkomsten fra den forælder du bor hos og dennes eventuelle ægtefælle eller registrerede partner, der medregnes
 • Oplysninger om indkomst indhentes hos SKAT og ligger 2 år forud for det aktuelle skoleår – dvs. indkomsten fra 2015 er beregningsgrundlaget for skoleåret 2017/18
 • Hvis der sker en væsentlig, varig nedgang i indkomstgrundlaget, kan du ansøge om at få tilskud/få tilskuddet reguleret

Hvad dækker prisen?

Prisen dækker ophold med alle måltider, internet og brug af kostskolens faciliteter.

Depositum

Depositum på 1.500 kr opkræves, når du tilbydes en plads på kostskolen.
Depositumet skal være indbetalt senest senest den dato, du skal bekræfte din optagelse på kostskolen.
Datoen er angivet i dit optagelsesbrev.

Depostitum indbetales på vor konto i Danske Bank:

Kontonr.: 0216 4069032044

IBAN: DK2302164069032044
BIC/SWIFT: DABADKKK

HUSK tydeligt at anføre “Depositum” samt elevens navn og ansøgernummer – fx “John Smith 1099” så vi lettere kan identificere indbetalingen.

Hvis du fortryder din tilmelding til Grenaa Gymnasium og Grenaa Gymnasiums kostskole, vil du få dit depositum retur.

Depositumet tilbagebetales når du fraflytter kostskolen, såfremt der ikke er noget økonomisk mellemværende mellem dig og Grenaa Gymnasium.