Priser på Grenaa Gymnasiums kostskole

Den fulde pris for et års ophold på Grenaa Gymnasiums kostskole er for skoleåret 2018/2019 kr. 39.500,-

Betalingen deles op i 10 rater fra august til maj.
Ved indflytning efter 15. februar betales også en rate i juni.

Prisen reguleres hvert år med virkning fra august.

Hvis du er under 18 år, er du muligvis berettiget til et månedligt tilskud. Du skal under alle omstændigheder betale fuld pris fra starten af kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
Ansøgningsskema til Grenaa Gymnasiums kostskole