Priser på Grenaa Gymnasiums kostskole

Den fulde pris for et års ophold på Grenaa Gymnasiums kostskole er for skoleåret 2021/2022 kr. 40.500,-

Betalingen deles op i 10 rater fra august til maj. Ved indflytning efter 15. februar betales også en rate i juni. Prisen reguleres hvert år med virkning fra august.

Hvis du er under 18 år og er EU/EØS borger, er du muligvis berettiget til et månedligt tilskud.

Tilskuddet beregnes på grundlag af dine forældres og din indkomst fratrukket 35.778 kr pr. hjemmeboende søskende under 18.

Hvis forældrene er skilt, er det kun indkomsten fra den forælder, du bor hos og dennes eventuelle nye ægtefælle eller registrerede partner, der medregnes.

Kostskolepriser 2021 2022

Du skal under alle omstændigheder betale fuld pris fra starten af kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.