04
sep
2017

Naturvidenskab i praksis

Emilie og Christian greb chancen og kom på geologi-felttur i England.

Før sommerferien var to elever fra Grenaa Gymnasium på en ganske særlig ekskursion.
Emilie Helmer Larsen og Christian Frederiksen, der nu begge går i 3.xws, var sammen med 10 andre gymnasieelever fra forskellige steder i Danmark med to geologer fra henholdsvis Statens Naturhistoriske Museum og Aalborg Universitet på felttur i Sydengland.

Turen var financieret af Mærsk og det faglige fokus var olieudvinding på land. ”Vi fik tilbuddet og så skulle vi selv skrive en ansøgning for at komme med,” fortæller Emilie. ”Jeg søgte, fordi det lød spændende at få lejlighed til at undersøge noget naturfagligt i omgivelser, der passer til det, man undersøger.”

Turen varede fire dage og programmet var tæt pakket med besøg på såvel Europas største on-shore olieudvindingsanlæg, som en række petroleums-geologisk set vigtige lokaliteter, der så i øvrigt også næsten alle er på Unescos verdensarvsliste. Med sig hjem fik eleverne en basalviden om petroleums-geologi. For eksempel fik de kendskab til hvordan olie lagres i naturen, hvor ting føres hen af havstrømme, hvordan man undersøger, hvor der er sandsynlighed for at finde olie og naturgas og om det er ansvarligt at bygge på en given lokalitet.

”Man kan sige, at vi var i en slags studiepraktik,” fortæller Christian. ”Vi fik prøvet hvordan det er at være på felttur som universitetsstuderende. Om dagen er man ude på lokaliteterne, hvor man observerer og tager notater og ved dagens slutning går man det så igennem sammen. Vi fik så også noget teori oveni og undervisning i, hvordan man undersøger ting.”

”Jeg synes, jeg har fået indblik i, hvad faget geologi blandt andet rummer og hvordan det kan bruges, ” siger Emilie, der på den baggrund overvejer om hun vil studere geokemi efter studentereksamen. ”Geologi er et godt valg, hvis man gerne vil kombinere teori og praksis,” fortæller hun. ”Og der er mange retninger indenfor faget og stor mangel på geologer.”

Fælles for gymnasieeleverne på turen var, at de har matematik på A-niveau og kemi eller fysik på mindst B-niveau, hvilket betyder, at de ikke har haft mulighed for at få faget naturgeografi i gymnasiet og dermed måske ikke ellers ville overveje om en uddannelse indenfor geologi kunne være noget for dem.