fysik
28
nov
2016

Rutschebane-fysik på Grenaa Gymnasium

Loops , dobbeltspor og korkskrue får formlerne til at sidde fast.

Onsdag d. 23. november fik 1.s og 1.u på Grenaa Gymnasium besøg af direktør Michael B. Nielsen fra Djurs Sommerland. Anledningen var, at eleverne i faget fysik havde udviklet ikke mindre end 12 rutschebane-modeller, som de var klar til at præsentere for ham. Michael B. Nielsen havde overdommer-kasketten på i dommerpanelet, som også bestod af to fysiklærere Claus Løvgren og Jan Møller.

”Det har været spændende at se, hvordan eleverne har forsøgt at indtænke mange elementer ind i deres rutschebaner,” sagde Michael B. Nielsen, med henvisning til de mange detaljer i rutschebanemodellerne og elevernes overvejelser om ikke bare realiserbarhed, sikkerhed og oplevelsesfaktor, men også om hvordan lige netop deres rutschebane ville kunne passe ind i Djurs Sommerland og hvilket kundegrundlag den ville rette sig imod.

Nærværende fysik

Claus Løvgren og Jan Møller har udviklet undervisningsforløbet for at gøre den obligatoriske fysikundervisning i 1.g mere motiverende, især for elever hvis faglige interesser måske mere ligger i andre fag. ”Det tror vi, at vi kan ved at koble teorien mere sammen med praksis, så det fysiktimerne bliver mere virkelighedsnære for eleverne. Vi klæder dem fysik-fagligt på til at kunne være nytænkende i forhold til noget, som de kender til på forhånd – i dette tilfælde altså rutschebaner,” forklarer Jan Møller.
Noget tyder på, at det ikke er helt forkert tænkt. ”Det var meget mere spændende. Man lærer på en anden måde,” siger Thea Rasmussen, 1.s som sammen med fire klassekammerater udtænkte den ene af de to vinder-modeller, Mine-ekspressen. ”Jeg vil kunne huske det bedre nu – formlen og hvordan man bruger den, fordi man har fået dannet billeder af det i sit hoved,” supplerer Sigrid Friis, 1.u, der er en af hjernerne bag den anden vindermodel, den dobbeltsporede Double Trouble.
”Man gjorde også mere ud af det, fordi det var direktøren for Djurs Sommerland, som var med til at vurdere det, man havde lavet,” siger Clara Kroer, 1.s ”og at det var én som har forstand på det og ved hvad det er de gerne vil have.”

Ros til eleverne

Lærer Claus Løvgren fortæller, at udviklingsprojektet løber over to år, og at financieringen hovedsageligt kommer fra Region Midt, som har bidraget med 140.000 kr fra en udviklingspulje. Der indgår også andre elementer i projektet – blandt andet baseres det på nyt digitalt lærebogssystem, der er bygget op over princippet om adaptiv læring. Han finder, at projektet allerede her i første forsøg har indfriet forventningerne. ”Eleverne har virkelig taget udfordringen op og forsøgt at kombinere innovation og fysik-faglighed med stort gå-på-mod,” lyder de rosende ord fra læreren om sine elever. ”Næste år vil vi bestræbe os på at trække på erfaringer fra elever, som arbejder i Djurs Sommerland og også i højere grad at få flere aspekter af de overvejelser med, som ledelsen i Djurs Sommerland gør sig, når de indkøber nye rutschebaner,” siger Claus Løvgren.
”Det er et sjovt projekt for os som elsker rutschebaner, og jeg kommer gerne igen til næste år,” lød det fra Michael B. Nielsen inden han forlod Grenaa Gymnasium med billeder på nethinden af utallige loops, men måske især af Double Troubles dobbeltspor og Mine-ekspressens ”kork-skrue.”