STX Studentereksamen på Grenaa Gymnasium

En studentereksamen fra Grenaa Gymnasium sætter dig på sporet af din videregående uddannelse.


STX giver dig et bredt og solidt grundlag for at fortsætte på en videregående uddannelse.

Vælg mellem 11 forskellige studieretninger

Grenaa Gymnasium tilbyder 11 forskellige studieretninger indenfor sprog, musik, samfundsfag og naturvidenskab.
Du er sikret et bredt udvalg af fag uanset hvilken studieretning, du vælger.

Du får mulighed for at udvikle din selvstændighed og din evne til at arbejde sammen med andre.
Du lærer at løse problemer tværfagligt.

Musik er mere end noder.
Læs om kunstneriske studieretninger med musik

Sprog er mere end grammatik.
Læs om sproglige studieretninger

Samfundsfag handler om mere end dig.
Læs om samfundsfaglige studieretninger

Naturvidenskab er mere end formler.
Læs om naturvidenskabelige studieretninger

I folkeskolen undrede du dig tit over, hvad man skal bruge f.eks. ligninger til. Men her på gymnasiet giver det pludselig mening.


Jeanette, STX

STX Studentereksamen – er det noget for dig?

STX  på Grenaa Gymnasium er måske noget for dig, hvis du er motiveret for at lære mere om det, du allerede har viden om, og er frisk på at lære om ting, du aldrig har hørt om.
Der er lektier hver dag på STX og skriftlige afleveringer hver uge.

STX-uddannelsen varer 3 år.

Få overblik over STX-uddannelsen

Danish Horse College – tag hesten med på gymnasiet!

Hvad kan du blive med en studentereksamen?


STX - Grenaa Gymnasium

En studentereksamen kan bane vejen til mange forskellige uddannelser alt afhængigt af hvilken studieretning, du vælger.

Her nævner vi nogle få eksempler:
Læge, ingeniør, pædagog, sygeplejerske, politibetjent, lærer, journalist, biotekniker, advokat, fysioterapeut, IT-tekniker, flyveleder, sprogofficer, socialrådgiver, biolog.

STX-optagelseskrav

Overvejer du HF? – klik her

Overvejer du IB? – klik her

Overvejer du Grenaa Gymnasiums kostskole?

Uddannelsesguiden